Östergötlands Stövarklubb

Medlemsnytt

Medlemsträff.

Är planerad att genomföras 2023-05-13. Aktivitet är genomgång av regelverk/IT system. Torsten Mörner kommer att föreläsa lite om Haren och Göran johansson kommer att visa hur du ska ställa ut din hund på bästa sätt. Klubben bjuder på fika och grillad korv

Ungdomsjakten, Damjakten och Stövarjaktens dag.
Dessa är planerade att genomföras i Tomta under februari månad. Mera information kommer senare.


Copyright ©2007 - 2024 Östergötlands Stövarklubb.
All rights reserved