Östergötlands Stövarklubb

Utdelade priser

Utdelade vandringspriser för säsongen 2020-2021

DIREKTÖR GÖRAN LARSSON BORÅS VANDRINGSPRIS FÖR STÖVARE
(Rejmyreprovet. Bästa östgöta hund).
Hamilton Stövare Kärnträffens Hugo äg Göran Johansson

EINAR SVENSSON VANDRINGSPRIS
(Alla prov. 1:a pris Ökl vid SHR-prov. Den aktuella hunden skall dessutom erövrat RR
under samma jaktår.)
Finsk Stövare Vidstiges Safir äg Magnus Svantesson

FOLKE PETTERSSON VANDRINGSPRIS (Östgötaprovet bästa Östgöta hund)
Hamilton Stövare Kärnträffen Hugo äg Göran Johansson

INGENJÖR JOHN FINNBY VANDRINGSPRIS FÖR RÅDJURSRENA SCHILLERSTÖVARE
INSTIFTAT 1986. (Alla prov)
Utdelas ej 2021

JOSEF MALMQVIST VANDRINGSPRIS FÖR RÅDJURSRENA RÄVDRIVANDE STÖVARE
(Alla prov.)
Finska Stövaren Härvsta Joker äg Leif Fyhr)

SMÅLANDS STÖVARKLUBBS JUBILEUMSMINNE.
(Alla prov. Flest poäng på samtliga jaktprov och utställningar)
Hamilton Stövare Kärnträffen Hugo äg Göran Johansso

ÖSTERGÖTLANDS STÖVAKLUBB VANDRINGSPRIS
(Östgöta provet, bästa Östgötahund)
Hamilton Stövare Kärnträffen Hugo äg Göran Johansson

ÖSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBBS KLUBBMÄSTARPRIS
(Rejmyreprovet, Klubbmästare)
Hamilton Stövare Kärnträffen Hugo äg Göran Johansson

PLANTERINGSVASEN
(Alla prov. högsta sammanlagda drev och egenskapspoäng)
Hamilton Stövare Kärnträffen Hugo äg Göran Johansson

ÖSTERGÖTLANDS JAKTVÅRDSFÖRBUNDS VANDRINGSPRIS
Utdelas ej 2021


Copyright ©2007 - 2021 Östergötlands Stövarklubb.
All rights reserved