Östergötlands Stövarklubb

Utställningar

Bra att veta när man går på utställning


Anmälan:
Gå in på klubbens flik utställning. Tryck på anmälan utställning. Där väljer du klubb ort och vilken utställning du vill anmäla till. När du skriver in vaccinationsdatum använd kalendern eller skriver du in datumet med bindesteck tex 2023-11-06.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasserna man kan anmäla sig på utställning är:
Valpklass 4-6 mån
Valpklass 6-9 mån
Juniorklass 9-18 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Jaktklass från 15 mån, För att anmäla i denna klass måste hunden ha minst ett 2:a pris på Ökl jaktprov eller 1:a pris Unghundsklass
Öppen Klass från 15 mån
Championklass från 15 mån, För att anmäla i denna klass måste hunden vara Utställningschampion.
Veteranklass från 8 år
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Färgen på rosetterna betyder följande:
Excellent röd
Very good blå
Good gul
Sufficient grön
Ck rosa
Hp lila
BIR röd/gul
BIM grön/vit
BIS-1 röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda
till Sverige i enlighet med Statens Jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund.
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:
• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen. Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).
ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning
För att få deltaga på utställnings skall man vara medlem i Svenska Stövarklubben.

Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition.
Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som uppfyller något av nedan:
Otypisk eller diskvalificerande fel enligt rasstandard
Ohälsa
Testiklar
Mentalitet

Cannot be judged CBJ (kan ej prissättas)
Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana
vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet).

I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:
Certifikatkvalitet (Ck)
En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan anses vara av certifikatkvalitet (Ck). Ck kan endast tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck kan tilldelas så många hundar som domaren anser är av certifikatkvalitet.

Hederspris (Hp)
Särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

Konkurrensbedömning
I konkurrensbedömning deltar endast hundar som tilldelats lägst Very good, dvs. Excellent
eller Very good i kvalitetsbedömningen.
Observera: Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.

Mätning
För Stövare är det obligatorisk mätning av mankhöjden.

Lycka Till!!!


Copyright ©2007 - 2024 Östergötlands Stövarklubb.
All rights reserved