Östergötlands Stövarklubb

Medlemsnytt

LÄNSKAMP

Unghund:
Får vara elitklassberättigad men ej ha fyllt 4 (fyra) år
För uttagning till länskampen gäller den hund som tagit högsta öppenklasspris under säsongen fram till den 15 januari det året länskampen anordnas.

Elithund:
Valfri ålder. Den hund som vinner respektive klubbmästerskap elitklass.

Veteranhund:
Veteranhund 7 år. Får deltaga det året den fyller 7 år eller äldre.
För uttagning till länskampen gäller den hund som tagit högsta öppenklasspris under säsongen fram till den 15 januari det året länskampen anordnas.

Skulle det visa sig att ingen hund finns kvalificerad så utser styrelsen den eller de hundarna som styrelsen finner lämpliga.

För rangordning av hundarna efter tävling tillämpas poängsystem enligt Svenska Stövarklubbens regler:
1:a pris 3 poäng
2:a pris 2 poäng
3:e pris 1 poäng

För det deltagande hundar utgår ingen anmälningsavgift, arrangerande klubb står för dessa kostnader.
Arrangerande klubb står för mat och logi till de hundägare, domare och lagledare som deltager i länskampen.
Efter tävlingen fakturerar arrangerande klubb den andra klubbens kassör för delning av deltagande av gästande hundägare och domare samt evt. deltagande lagledare. 50-50%

Hundägaren står för sina egna resekostnader,
Inga domarvoden utbetalas
Domare skall om möjligt åka med hundägare, går inte detta så utgår reseersättning från klubben.


Copyright ©2007 - 2021 Östergötlands Stövarklubb.
All rights reserved